*** Y HỌC PHƯƠNG ĐÔNG *** NGUYỄN HƯNG *** HOTLINE : 0945235868 ***
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bài Thuốc Vần D. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bài Thuốc Vần D. Hiển thị tất cả bài đăng

DƯỠNG TẠNG THANG


DƯỠNG TẠNG THANG
( Hòa tể cục phương )
Thành phần:
 1. Bạch thược 64g
 2. Đảng sâm 24g
 3. Nhục đậu khấu ( nướng) 20g
 4. Chích thảo 32g
 5. Kha tử bì 48g
 6. Đương qui 24g
 7. Bạch truật 24g
 8. Nhục quế 32g
 9. Mộc hương 56g
 10. Anh túc xác ( tẩm mật sao) 24g

DƯƠNG HÒA THANG


DƯƠNG HÒA THANG
( Ngoại khoa toàn sinh tập)
Thành phần:
 1. Thục địa 20 - 40g
 2. Lộc giác giao 12 - 16g
 3. Bạch giới tử 6 - 8g
 4. Bào khương 2g
 5. Cam thảo 4g
 6. Nhục quế 4 - 6g
 7. Ma hoàng 2g

DƯỠNG ÂM THANH VỊ TIỄN


DƯỠNG ÂM THANH VỊ TIỄN
NGỌC NỮ TIỄN
( Cảnh nhạc toàn thư )
Thành phần:
 1. Thạch cao 20 - 40g
 2. Thục địa 12 - 20g
 3. Mạch môn 8 - 12g
 4. Ngưu tất 6 - 8g
 5. Tri mẫu 6 - 8g

DƯỠNG ÂM THANH PHẾ THANG


DƯỠNG ÂM THANH PHẾ THANG
( Trùng lâu Ngọc hồ)
Thành phần:
 1. Sinh địa 12 - 20g
 2. Huyền sâm 8 - 16g
 3. Xích thược 8 - 12g
 4. Mạch môn 8 - 16g
 5. Đơn bì 8 - 16g
 6. Bối mẫu 8 - 12g
 7. Bạc hà 6 - 8g
 8. Cam thảo 6 - 8g