*** Y HỌC PHƯƠNG ĐÔNG *** NGUYỄN HƯNG *** HOTLINE : 0945235868 ***

Sa Tiền Tử - ( Cây Mã Đề )


SA TIỀN TỬ

( Cây Mã đề)
Plantago asiatica họ Plantaginacea
Bộ phận dùng làm thuốc là hạt Sa tiền tử, toàn cây.
Tính vị qui kinh: ngọt lạnh vào kinh Can, Thận, Tiểu trường.
Tác dụng: Lợi niệu, thanh nhiệt, minh mục thanh can, hoạt thai.
Ứng dụng lâm sàng: trị Viêm bàng quang, ỉa chảy do thấp, viêm kết mạc, thị lực giảm, hoạt thai ( đẻ khó).
Liều lượng: 4 - 12g. Hạt dùng sống hay sao, cây lá dùng sống.
Cấm kî: không có thấp nhiệt không dùng. Phụ nữ có thai không dùng .
Chú thích: Sa tiền tử và Sa tiền thảo có tác dụng gần giống nhau.
Sa tiền thảo dùng trong thanh nhiệt giải độc.

Xem Thêm