*** Y HỌC PHƯƠNG ĐÔNG *** NGUYỄN HƯNG *** HOTLINE : 0945235868 ***

DƯỠNG ÂM THANH VỊ TIỄN


DƯỠNG ÂM THANH VỊ TIỄN
NGỌC NỮ TIỄN
( Cảnh nhạc toàn thư )
Thành phần:
  1. Thạch cao 20 - 40g
  2. Thục địa 12 - 20g
  3. Mạch môn 8 - 12g
  4. Ngưu tất 6 - 8g
  5. Tri mẫu 6 - 8g

Cách dùng: sắc nước uống.
Tác dụng: Thanh vị, tư âm.
Giải thích bài thuốc:
  • Thạch cao có tác dụng thanh vị nhiệt là chủ dược.
  • Thục địa tư thận thủy. Hai vị hợp lại vừa có tác dụng thanh nhiệt và tán thủy.
  • Tri mẫu khổ nhuận hợp với Thạch cao để tả vị nhiệt.
  • Mạch môn hợp với Thục địa có tác dụng dưỡng âm tăng tân dịch.
  • Ngưu tất có tác dụng dẫn dược, giáng hỏa xuống dưới.
Ứng dụng lâm sàng:
Bài thuốc có tác dụng chữa các chứng âm hư vị nhiệt, phiền nhiệt, mồm khát, đau đầu, đau răng hoặc thổ huyết, chảymáu cam, lưỡi khô đỏ, rêu trắng hoặc vàng khô, mạch phù hoạt hoặc hồng hoạt ấn vô lực. Nếu nhiệt thịnh