*** Y HỌC PHƯƠNG ĐÔNG *** NGUYỄN HƯNG *** HOTLINE : 0945235868 ***

CHÍCH CAM THẢO THANG


CHÍCH CAM THẢO THANG
Còn có tên: PHỤC MẠCH THANG
( Thương hàn luận)
Thành phần:
 1. Chích Cam thảo 12 - 16g
 2. A giao 8 - 12g
 3. Mạch môn 8 - 12g
 4. Quế chi 6 - 12g
 5. Gừng tươi 12g
 6. Đại táo 6 - 8 quả
 7. Đảng sâm 8 - 12g
 8. Sinh địa 16 - 20g
 9. Ma nhân 6 - 12g

Cách dùng: sắc nước uống, theo sách cổ cho thêm 1/2 rượu để sắc.
Tác dụng: Ích khí bổ huyết, tư âm phục mạch.
Giải thích bài thuốc:
 • Chích Cam thảo tính ngọt ôn, ích khí bổ trung, sinh khí huyết để hồi phục huyết mạch là chủ dược.
 • Đảng sâm, Đại táo bổ khí ích vị kiện tỳ để sinh khí huyết.
 • Sinh địa, A giao, Mạch môn, Ma nhân bổ tâm huyết dưỡng tâm âm để dưỡng đầy huyết mạch.
 • Quế chi hợp với Chích thảo để bổ tâm dương hợp với Sinh khương để thông huyết mạch, dùng rượu nấu để tăng tác dụng thông mạch.
Ứng dụng lâm sàng:
Trên lâm sàng bài thuốc chủ yếu dùng chữa chứng khí huyết hư, biểu hiện mạch kết hoặc mạch đại, tim đập mạnh khó thở, lưỡi bóng ít rêu hoặc chứng hư lao phế nuy có triệu chứng khó thở, ho, cơ thể gầy yếu, ra mồ hôi, mất ngủ, họng khô, đại tiện táo, mạch sác nhược.
 1. Trường hợp đại tiện lỏng bỏ Ma nhân gia Toan táo nhân để dưỡng tâm an thần.
 2. Trường hợp tim hồi hộp nặng gia Long cốt, Chu sa để dưỡng tâm an thần.
 3. Trên lâm sàng bài thuốc còn được dùng để chữa các chứng thấp tim, hẹp van tim, nhịp tim không đều, ngoại tâm thu khó thở do tim suy có kết quả nhất định.
Phụ phương:
PHỤC MẠCH THANG gia giảm
( Ôn bệnh điều biện)
Thành phần:
 1. Chích Cam thảo 20g
 2. Can địa hoàng 20g
 3. Bạch thược 20g
 4. Mạch môn 16g
 5. A giao 12g
 6. Ma nhân 12g

Cách dùng: sắc nước uống.
Tác dụng: Tư âm thoái nhiệt, nhuận táo.
Chủ trị: chữa các chứng hư nhiệt.