*** Y HỌC PHƯƠNG ĐÔNG *** NGUYỄN HƯNG *** HOTLINE : 0945235868 ***

AN CUNG NGƯU HOÀNG HOÀN


AN CUNG NGƯU HOÀNG HOÀN
(ôn bệnh điều biện )
Thành phần:
 1. Ngưu hoàng 40g
 2. Uất kim 40g
 3. Hoàng cầm 40g
 4. Hùng hoàng 40g
 5. Băng phiến 10g
 6. Trân châu 20g
 7. Chu sa 40g
 8. Tê giác 40g
 9. Hoàng liên 40g
 10. Sơn chi 40g
 11. Xạ hương 10gCách dùng: Tất cả các vị tán bột thật mịn, luyện mật làm hoàn, mỗi viên 4g, mỗi lần uống 1 viên, ngày 2 lần. Trẻ em tùy tuổi giảm liều.
Tác dụng: Thanh nhiệt, giải độc, khu đàm khai khiếu.
Giải thích bài thuốc:
Chủ trị chứng sốt cao hôn mê, co giật ( nhiệt nhập tâm bào), nói sảng, lưỡi đỏ thẫm, mạch sác hoặc trẻ em sốt cao, co giật.
Ngưu hoàng thanh tâm giải độc, hóa đờm khai khiếu.
Tê giác thanh tâm lương huyết giải độc.
Xạ hương khai khiếu an thần là chủ dược.
Hoàng cầm, Hoàng liên, Chi tử tả tâm hỏa, thanh nhiệt độc.
Hùng hoàng cùng với Ngưu hoàng khu đàm giải độc.
Uất kim, Băng phiến phương hương hóa trọc, thông khiếu khai bế.
Chu sa, Trân châu trấn kinh an thần.
Các vị thuốc hợp lại thành bài thuốc có tác dụng thanh nhiệt giải độc, khu đàm khai khiếu, trấn kinh an thần.
Ứng dụng lâm sàng:
Đây là bài thuốc chủ yếu để thanh nhiệt khai khiếu khu đàm, đối với những bệnh nhiễm độc nặng, sốt cao, hôn mê co giật như: Viêm màng não, viêm não, lî nhiễm độc, viêm phổi nhiễm độc dùng có tác dụng tốt.
Trường hợp có hội chứng nhiệt nhập tâm bào, sốt cao hôn mê co giật thêm hội chứng dương minh phủ chứng ( táo bón, bụng đầy chướng) có thể dùng bài này thêm với bột Đại hoàng 12g chia 2 lần uống, gọi là bài " NGƯU HOÀNG THỪA KHÍ THANG".
Phụ phương:
NGƯU HOÀNG THANH TÂM HOÀN
( Đậu chẩn thế y tâm pháp)
Thành phần:
 1. Ngưu hoàng 1g
 2. Chu sa 6g
 3. Sinh Hoàng liên 20g
 4. Hoàng cầm 12g
 5. Sơn chi 12g
 6. Uất kim 8g

Cách dùng: Tất cả tán bột mịn hồ làm hoàn. Mỗi lần uống 2 - 4g với nước thang Đăng tâm; trẻ em giảm liều.
Tác dụng: Thanh nhiệt, giải độc khai khiếu, an thần. Thường dùng chữa chứng trẻ em sốt cao co giật, hôn mê, nói sảng hoặc chứng kinh phong, đàm thịnh bứt rứt.