*** Y HỌC PHƯƠNG ĐÔNG *** NGUYỄN HƯNG *** HOTLINE : 0945235868 ***

THUỐC AN THẦN


THUỐC AN THẦN
Thuốc an thần là những vị thuốc có tác dụng an định tinh thần, giúp cho giấc ngủ được tốt hơn. Thuốc có 2 loại:
A.Loại có tác dụng trấn tĩnh tâm thần: dùng cho thực chứng như Chu sa, Hổ phách.
Trân châu, Thạch quyết minh, Long cốt, Mẫu lệ thường gốc kim thạch và khóang động vật.
B.Loại có tác dụng dưỡng tâm an thần: thường gốc thực vật như Toan táo nhân, Bá tử nhân, Viễn chí, Liên nhục thường dùng cho chứng hư như Tâm huyết hư, can âm bất túc mất ngủ, hồi hộp.