*** Y HỌC PHƯƠNG ĐÔNG *** NGUYỄN HƯNG *** HOTLINE : 0945235868 ***

THUỐC KHAI KHIẾU


THUỐC KHAI KHIẾU
Thuốc khai khiếu là loại thuốc có tác dụng thông quan khai khiếu tĩnh thần dùng trong các trường hợp bệnh nhân hoặc sốt cao co giật bất tỉnh, hoặc trúng phong đột quî hoặc lên cơn động kinh bất tỉnh.
Dùng thuốc khai khiếu cần chú ý:
  1. Bệnh phải thuộc chứng bế (chứng thực).
  2. Trường hợp hàn bế, dùng kèm thuốc khu hàn, nếu là nhiệt bế dùng phối hợp với thuốc thanh nhiệt.
  3. Thuốc khai khiếu chỉ dùng tạm để cấp cứu vì dùng lâu hại nguyên khí.
  4. Thuốc khai khiếu trừ Thạch xương bồ có thể cho vào thuốc sắc, còn các loại thuốc khác đều chế chung trong thuốc hoàn tán.