*** Y HỌC PHƯƠNG ĐÔNG *** NGUYỄN HƯNG *** HOTLINE : 0945235868 ***

BỒ KHÍ


BỒ KHÍ
Thuốc bổ khí là những loại thuốc có tác dụng tăng cường chức năng tạng phủ bị suy giảm tức là tăng sức khỏe cho bệnh nhân hư nhược. Chức năng tạng phủ suy giảm là khí của tạng phủ hư nhược như Phế khí hư, Tâm khí hư, Tỳ khí hư, Thận khí hư.nhưng trong cơ thể, hai tạng phủ chủ yếu bổ sung khí lực cho cơ thể là Tỳ và Phế.
Tỳ chủ vận hóa, phế chủ hô hấp, có dưỡng khí để bảo tồn sự sống, cho nên thuốc bổ khí chủ yếu là bổ tỳ khí và phế khí.
Thuốc bổ chủ yếu là dùng trị chứng khí hư nhưng khí huyết có quan hệ mật thiết, huyết vận hành được là nhờ có khí thúc đẩy, nên thuốc bổ khí cũng cần cho điều trị chứng huyết hư và trong nhiều bài thuốc bổ huyết cũng cần phối hợp thuốc bổ khí. Mặt khác phần lớn thuốc bổ khí vị ngọt, tính nê trệ khó tiêu nên lúc dùng thuốc bổ khí thường gia thêm thuốc hành khí.