*** Y HỌC PHƯƠNG ĐÔNG *** NGUYỄN HƯNG *** HOTLINE : 0945235868 ***

DÂY ĐAU XƯƠNG

DÂY ĐAU XƯƠNG
Dùng toàn cây phơi khô của các loại cây Tinosporatomentosa
Tính vị qui kinh: chưa xác định.
Công dụng: chữa phong thấp và đau nhức xương.
Liều lượng dùng: 8 - 12g.