*** Y HỌC PHƯƠNG ĐÔNG *** NGUYỄN HƯNG *** HOTLINE : 0945235868 ***

CÁC BỘ VỊ ĐỂ CHẨN MẠCH


MẠCH LÝ Y HỌC CỔ TRUYỀN

C- CÁC BỘ VỊ ĐỂ CHẨN MẠCH
Hiện nay, đa số các thầy thuốc chọn cách xem mạch theo học thuyết của Lý Đông Viên như sau:


TAY PHẢI
TAY TRÁI
  THỐN
Phế           Đại Trường
Tâm       Tiểu Trường
  QUAN
Tỳ               Vị
Can        Đởm
   XÍCH
Mệnh Môn     Tam Tiêu
Thận       Bàng Quang


 Sự Liên Hệ Giữa Các Bộ Vị Mạch
Dựa theo đặc tính sinh khắc của Ngũ Hành, áp dụng vào cách phân định bộ vị của mạch và tạng phủ theo Lý Đông Viên, ta có:
+ Tương Sinh:
Thận Thủy (bộ xích tay trái) sinh Can Mộc (Quan), Mộc sinh Hỏa (Thốn) và Hỏa (Mệnh Môn - xích bên phải) sinh Tỳ Thổ (Quan), Tỳ Thổ sinh Phế Kim (Thốn).


TAY TRÁI
TAY PHẢI
THỐN
Tâm Hỏa
Phế Kim
QUAN
Can Mộc
Tỳ Thổ
XÍCH
Thận Thủy
Mệnh Môn (Hỏa)

 + Tương Khắc:
  Nhìn vào hàng ngang, giữa 2 tay phải và trái, và giữa các bộ vị cùng tên, ta thấy có sự tương khắc: Tâm Hỏa khắc Phế Kim, Can Mộc khắc Tỳ Thổ, Thận Thủy khắc Mệnh Môn Hỏa.


TAY TRÁI
TAY PHẢI
THỐN
Tâm Hỏa
Phế Kim
QUAN
Can Mộc
Tỳ Thổ
XÍCH
Thận Thủy
Mệnh Môn Hỏa

Nếu nhìn chéo sẽ thấy: Phế Kim khắc Can Mộc, Tỳ Thổ khắc Thận Thủy và như vậy sẽ có 1 vòng liên hợp tương khắc như sau:
Tâm Hỏa khắc Phế Kim, Phế Kim khắc Can Mộc, Can Mộc khắc Tỳ Thổ, Tỳ Thổ khắc Thận Thủy, Thận Thủy khắc Mệnh Môn Hỏa, và vòng tương khắc cứ như vậy mà tiếp diễn.
 Có lẽ vì vậy mà hình thái định vị này đươc nhiều người chú ý và chấp nhận.