*** Y HỌC PHƯƠNG ĐÔNG *** NGUYỄN HƯNG *** HOTLINE : 0945235868 ***

MẠCH CÁCH


MẠCH CÁCH  

Cách là đầy, là cấp, Cách là da thuộc, ý nói tượng mạch cố kết không di động.
HÌNH TƯỢNG
Mạch Cách là da thuộc, là Phù, Huyền, Đại, Hư, như ấn tay lên da trống, trong hư, ngoài cấp.
Mạch Cách đi nổi mà dán vào tay, trong rỗng ngoài cứng, như đè lên mặt trống
HÌNH VẼ BIỂU DIỄN MẠCH CÁCH.
Sách ‘Mạch Chẩn’ ghi lại hình vẽ biểu thị mạch Cách:


NGUYÊN NHÂN 
Mạch Cách là sự tương hợp giữa mạch Huyền và Khổng, do tinh huyết bên trong bị hư, Do khí  hư không kiên cố, tinh huyết không tàng được, làm cho khí  không có chỗ dựa mà phù việt ra ngoài
CHỦ BỆNH
 Mạch cách chủ biểu hàn, trung hư,đàn bà thì xảy thai,rong huyết, băng huyết.đàn ông thì mất tinh, mất huyết,

Tả Thốn CÁCH    Tâm hư, đau.
Hữu Thốn CÁCH    Phế hư, khí ủng trệ.
Tả Quan CÁCH       Sán Hà.
Hữu Quan CÁCH   Tỳ hư, dạ dầy đau.
Tả Xích CÁCH         Di tinh.
Hữu Xích CÁCH      Xẩy thai, lậu hạ.
KIÊM MẠCH BỆNH
·  Cách mà phù cứng là  biểu tà cực thịnh.
·  Cách mà Hoãn, không có thần là  âm khí  tiêu tan, khó chữa.