*** Y HỌC PHƯƠNG ĐÔNG *** NGUYỄN HƯNG *** HOTLINE : 0945235868 ***

HỔ CỐT


HỔ CỐT
Tên thuốc: Os tigris
Tên khoa học: Panthera tigris L.
Tên thông thường: Xương hổ.
Bộ phận dùng: Xương hổ.
Tính vị: Vị cay, tính ấm
Quy kinh: Vào kinh Can, Thận
Tác dụng: Trừ phong thấp và chỉ thống; Mạnh gân cốt.
Chủ trị:
·  Chứng phong thấp ứ trệ biểu hiện đau khớp, chuột rút ở các chi và giảm vận động khớp: Hổ cốt phối hợp với Mộc qua, Ngưu tất, Ngũ gia bì, Tang chi và Tục đoạn trong bài Hổ Cốt Mộc Qua Tửu.
· Can Tỳ bất túc biểu hiện yếu gân cốt và tay chân yếu: Hổ cốt hợp với Thục địa và Ngưu tất trong bài Hổ Kiện Hoàn.
Bào chế: Lấy xương sạch, phơi khô trong bóng râm, sau đó tán vụn, ngâm rượu, làm thành viên hoặc tán bột.
Liều dùng: 3-6g
Xem thêm 'Cao Hổ Cốt'.